اپراتور، برنامه نویس و مجری اصلی سامانه پیامک متنی و صوتی در کشور
تخصصی ترین و هوشمندترین سامانه مخابراتی ایران

پرینت

تبدیل خطوط پیامکی خدماتی هئیت ها به تبلیغاتی

 

پیرو اطلاعیه اپراتور همراه اول مورخ95/4/18 کلیه خطوط خدماتی هیئت ها، حسینیه ها و تکیه ها از حالت خدماتی خارج شده و به خطوط خدماتی تبدیل شده اند و این مسئله برای کلیه اپراتورهای پیامکی اجرا شده.