اپراتور، برنامه نویس و مجری اصلی سامانه پیامک متنی و صوتی در کشور
تخصصی ترین و هوشمندترین سامانه مخابراتی ایران

پرینت

  افزایش وام مسکن مهر

 

تسهیلات مسکن مهر از 300به 400 میلیون ریال به منظور تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح یاد شده،مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل،افزایش یافت.