اپراتور، برنامه نویس و مجری اصلی سامانه پیامک متنی و صوتی در کشور
تخصصی ترین و هوشمندترین سامانه مخابراتی ایران

پرینت

خودکشی در متروی شریف

 

 مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران: مردی ۳۰ ساله بدلیل ورود عامدانه و تجاوز به حریم ریلی در ساعت ۸:۱۵ صبح امروز در  خط دو متروی تهران، ایستگاه دانشگاه شریف با قطار شهری برخورد کرد و کشته شد.