مقاله ها

پرینت

سامانه پیامک نمایندگی

متنی و صوتی

 

برای مشاهده انواع پنل های سامانه پیامک نمایندگی متنی و صوتی از لینک های زیر وارد شوید

 

پیامک متنی

- نمایندگی سامانه پیام کوتاه C

- نمایندگی سامانه پیام کوتاه B

- نمایندگی سامانه پیام کوتاه A

- جدول مقایسه پنل های نمایندگی و ادمین

 

پیامک صوتی

- سامانه پیامک نمایندگی صوتی پایه (بزودی)

- سامانه پیامک نمایندگی صوتی ویژه (بزودی)

 

 

 

مطالب مرتبط :

- راهکارهای پیامکی

- برتری پیامک نسبت به سایر تبلیغات

- نقشه کد پستی